Home ] Services ] Publications ] Links ] Forum ] About ] [E-mail HG]

 

Heidelberg Graphics home page

Up

Search site for:

More Information

Bibilia I Faauruhia Mai by F. Edward Butterworth
Comparison of the Inspired Version of the Holy Scriptures with the King James Version of the Bible. Written in Tahitian.

About the author

F. Edward Butterworth was a minister of the Restoration for nearly 50 years. He is the author of 14 books and has assisted in the translation of the three standard books of the Restoration into the Tahitian language. He and his wife Lilly Raye live in Chico, California. They have three children, Gary, Cheryl and Janis.

Note: Eddie Butterworth passed away February 25, 2010, in Chico. His warmth, kindness, love and smile will be missed by all.

Omuaraa Parau

No te mea ua raji te mau irava mo'a i iriti--hia'tu i te Bibilia e ua moe roa te reira, e no te mea ua tauihia e te rima taata te tahi mau irava i roto i te Bibilia, ua maiti te Fatu i te peropheta ra o losepha Semita metua ia faatitiaifaro i te pae raji o taua mau irava faufaa ra. Ua parauhia taua ohipa ta losepha i rave ra: Te Bibilia i Faauruhia mai.

Teie te heheuraa i tae mai ia losepha Semita metua i te m. 1831, o tei horoa mai ia'na i te mana e te ite hoi ia rave i teie ophia faahiahia:

 

E ani mai outou, e e horoahia'tu a ta'u ra mau papairaa mo'a tei haapaohia e au, e vaiiho-maitai-hia te reira; e e mea tia hoi ia faaea noa outou mai to parau ore i te reira, eiaha hoi ia haaphiihia e ia hope roa mai. E horoahia'tu hoi au i te ho faaueraa ia outou, ia haapiihia e outou i reira i te taata atoa; e haapiihia hou te reira i te mau fenua atoa, i te mau nunaa, i te mau reo, e i te taata atoa.

E rave outou i te mau mea i noaa ia outou na, o tei horoahia'tu na outou no roto mai i ta'u ra mau papairaa mo'a ie ture, ia riro a ei ture na'u, ei faatere i ta'u ekalesia; e o tei haapao e ua rave i teie nei mau mea, e ora a, e o tei ore r i rave e faahapahia a, ia tamau i te na reira ra (Buka Fafau 42:15, 16).

 

Te mau parau i roto i teie nei buka, o taua mau parau mo'a ra a i faaruhia mai e te Atua.

Top of page

Order Bibilia I Faauruhia Mia by F. Edward Butterworth

Home ] Ordering ] Reviews ] Contents ] [ Other ] [Top of Page]

For best viewing use Internet Explorer set at 800 x 600. Click here to download.

This site is copyright 2002 by Heidelberg Graphics, Chico, California

E-mail Heidelberg Graphics

Hit Counter